ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลDIGITAL LITERACY (IC3)

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=rxZjA2vFgDw

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

Online Learning Pedagogy ศาสตร์การสอนออนไลน์

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=S3DF5k8H8BE

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

GOOGLE CLASSROOM

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=LKqx86HIyd0

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

การสร้างแฟ้มสะสมผลงานด้วย New Google Site

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=rf4EQRcMQh8

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต (Be Internet Awesome)

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=6vyBgXHUfAo

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

การทำ Data Visualization ด้วย Google Data Studio

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=wNrtQFani8I

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

YouTube for Teacher

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=4W7Rsp7EP8k

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

Digital Marketing

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=MURaqhDwOJs

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

การติดตั้ง Google WorkSpace for Education

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=_U6lqy8NI5I

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

Google WorkSpace Admin Console

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=1-HsZvyhL-4

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

IoT เบื้องต้น ด้วย Node-RED

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=tlYGFOxKZ5A

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.